Petrus Dondersschool

De Petrus Dondersschool is de eerste school die in samenwerking met Schoon Gemert-Bakel gastlessen aan de kinder gegeven heeft. In een les van 45 minuten wordt verteld wat zwerfafval doet in de natuur en de omgeving. Na de les trokken de kinderen onder begeleiding van ouders, leerkrachten en vrijwilligers van Schoon Gemert-Bakel de wijk in.

Pandelaar school

Onder bezielende leiding van de groepsleider in de bovenbouw, Robert Snel gaan de kinderen met regelmaat de wijk in om zwerfafval te ruimen.

Commanderij College

.